Spelevieren

Spelevieren is een samenwerking van Monique Severijnen (orthopedagoge) en Yvonne Steenhuis (speltherapeute)

Spelevieren is een groepsbehandeling voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar die moeite hebben met sociale en emotionele vaardigheden. Door het beste van beide vakgebieden te combineren bieden wij een veilige leeromgeving waarin kinderen positieve ervaringen op kunnen doen zowel in het contact met leeftijdgenootjes als met volwassenen. We werken vanuit een niet-directieve, kindgerichte basishouding met de nadruk op het spel.
Als een kind bazig is, niet goed voor zichzelf op kan komen, of veel boos of verdrietig is, kan Spelevieren hulp bieden. Ook als een kind moeizaam of onhandig contact legt met anderen, of moeilijk zonder hulp iets durft te doen, of niet lijkt te weten wat hij met al zijn gevoelens aan moet!

In de groep wordt gewerkt aan het herkennen van emoties bij het kind zelf en bij de ander, vanuit spontane spelsituaties en door opdrachten. Wanneer een kind meer van zichzelf en de wereld begrijpt krijgt het meer (zelf)vertrouwen en kan het zich gemakkelijker staande houden.