Leerkrachten

Scholen kunnen bij 1+1=vier! terecht voor begeleiding bij de leerlingenzorg. In een consultatie kunt u hulpvragen rondom leerlingen bespreken, of een algemeen probleem m.b.t. de leerlingenzorg voorleggen.
Wanneer u vragen heeft over de capaciteiten of ontwikkeling van kinderen kunt u een onderzoek aanvragen.
Ik bied diverse mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van het kind, op school of in mijn eigen praktijk.

In alle gevallen is de diagnostiek vooral handelingsgericht. Het vaststellen of er sprake is van een bepaalde stoornis, wordt alleen gedaan als daar belangrijke redenen voor zijn. Het onderzoek is vooral bedoeld om handelingsadviezen te kunnen geven. Wanneer u een onderzoek aanvraagt, geeft u bij het maken van de afspraak aan, welke hulpvraag u met het onderzoek beantwoord wilt hebben. In overleg wordt de inhoud van het onderzoek bepaald en een datum afgesproken. Uiterlijk een week voor de afspraak zorgt u ervoor dat alle relevante informatie in mijn bezit is. U hoeft hiervoor geen formulieren in te vullen, maar gebruikt gewoon de informatie zoals die beschikbaar is in uw dossier.

Bij hulpvragen van leerkrachten op groepsniveau kan ik observatie of video-interactiebegeleiding in de klas inzetten. Door de positieve, persoonlijke benadering is dit voor leerkrachten een plezierige manier om verder te groeien als professional.